Strona główna Informacje Prawa Pokrzywdzonych Informator pokrzywdzonego
Informator pokrzywdzonego PDF Drukuj artykuł

Informator pokrzywdzonego (pdf)

Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Karta Informacyjna dla Osoby Stosującej Przemoc w Rodzinie 

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (stan na czerwiec 2020 r.)

Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim

Podmioty udzielające pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie – woj. warmińsko-mazurskie (stan na czerwiec 2020 r.)

Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego województwa warmińsko-mazurskiego stan na 30 czerwca 2020 r.

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla bezdmonych z usuługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach (województwo warmińsko-mazurskie)

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.