Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Grzywna za odmowę przedstawienia dokumentów i niezastosowanie się do postanowienia sądu
Grzywna za odmowę przedstawienia dokumentów i niezastosowanie się do postanowienia sądu PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 24 stycznia 2020 r. wydanym w sprawie odwoławczej ukarał Szefową Kancelarii Sejmu grzywną za odmowę przedstawienia żądanych dokumentów oraz niezastosowanie się do postanowienia Sądu. Podczas tej samej rozprawy zostało wydane także postanowienie nakazujące Ministrowi Sprawiedliwości oraz czworgu sędziom Sądu Rejonowego w Olsztynie przedstawienie stosownych dokumentów w celu dołączenia ich do akt sprawy.

W dniu 24 stycznia 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym odbyła się rozprawa w sprawie o sygn. akt IX Ca 1302/19 z powództwa jednego z funduszy sekurytyzacyjnych przeciwko Joannie S. o zapłatę.

W toku tej rozprawy Sąd wydał postanowienie, którym skazał Agnieszkę Kaczmarską na grzywnę w wysokości 3000 zł za nieuzasadnioną odmowę przedstawienia dokumentów zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie z 20 listopada 2019 r., nakazującym Szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie dokumentów w postaci zgłoszeń oraz wykazów obywateli i sędziów popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów.

Tym samym postanowieniem Sąd ukarał Agnieszkę Kaczmarską grzywną w wysokości 3000 zł także za niezastosowanie się bez uzasadnionych przyczyn do postanowienia  Sądu Okręgowego w Olsztynie z 13 stycznia 2020 r. o zarządzeniu oględzin dokumentów w siedzibie Kancelarii Sejmu.

W trakcie tej rozprawy Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał również postanowienie nakazujące Ministrowi Sprawiedliwości przedstawienie i przekazanie Sądowi oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów w postaci korespondencji pomiędzy Marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie potwierdzenia statusu sędziego osób, które poparły kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Ponadto, Sąd Okręgowy w Olsztynie nakazał czworgu sędziom Sądu Rejonowego w Olsztynie przedstawienie i przekazanie Sądowi oryginałów lub poświadczonych notarialnie odpisów dokumentów w postaci oświadczeń o wycofaniu przez nich poparcia dla kandydata lub kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz wszystkich związanych z tymi oświadczeniami dokumentów.

Zarówno Minister Sprawiedliwości, jak i sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie zostali zobowiązani do przekazania Sądowi wskazanych wyżej dokumentów w terminie tygodniowym od doręczenia postanowienia pod rygorem skazania na grzywnę w przypadku nieuzasadnionej odmowy ich przedstawienia.

Zapadłe w dniu 24 stycznia 2020 r. postanowienia w sprawie o sygn. akt IX Ca 1302/19 wskazują, że postępowanie dowodowe w zakresie badania prawidłowości zgłaszania kandydatur do Krajowej Rady Sądownictwa jest kontynuowane.

Jednocześnie informuję, że rozprawa w powyższej sprawie została odroczona bez terminu.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Ewa Dobrzyńska-Murawka
W zastępstwie Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 24 stycznia 2020 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.