Strona główna Aktualności Zawiadomienie pokrzywdzonych o terminach rozpraw w sprawie II K 178/19 (sygn. akt Prokuratury Regionalnej w Gdańsku RP I Ds. 38.2019)
Zawiadomienie pokrzywdzonych o terminach rozpraw w sprawie II K 178/19 (sygn. akt Prokuratury Regionalnej w Gdańsku RP I Ds. 38.2019) PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie II Wydział Karny zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, przesłuchane w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej (sygn. RP I Ds. 38.2019), że w wymienionej sprawie skierowano do tutejszego Sądu akt oskarżenia o przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 §1 kk. Sprawa toczy się pod sygnaturą II K 178/19.

            Zarządzeniem z dnia 27 stycznia 2020 roku wyznaczone zostały terminy rozpraw na dzień 08 kwietnia 2020 roku i 09 kwietnia 2020 roku, godz. 09:15, sala 36. Stawiennictwo osób pokrzywdzonych jest nieobowiązkowe. Wszelkie informacje uzyskać można w Sekretariacie II Wydziału Karnego, tel. (089) 521 61 76. W załączeniu pouczenie o uprawnieniach pokrzywdzonego.

Załącznik pouczenie


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.