Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Były wójt Kozłowa uniewinniony od zarzutów korupcyjnych
Były wójt Kozłowa uniewinniony od zarzutów korupcyjnych PDF Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Nidzicy wyrokiem z dnia 18 lutego 2020 r. uniewinnił Jacka J. oraz  Rafała Ś. od zarzutów korupcyjnych w związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznych w jednej z gmin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie w dniu 30 czerwca 2017 r. przesłała do Sądu Rejonowego w Nidzicy akt oskarżenia przeciwko ówczesnemu wójtowi Gminy Kozłowo Jackowi J. oraz ówczesnemu radnemu Gminy Kozłowo Rafałowi Ś.

Prokurator oskarżył Jacka J. o popełnienie trzech przestępstw. Pierwszy czyn miał polegać na wręczeniu w okresie od połowy grudnia 2014 r. do listopada 2016 r. osobie pełniącej funkcję publiczną radnego w Radzie Gminy Kozłowo Rafałowi Ś. korzyści majątkowej w łącznej kwocie 1,9 tys. zł, w zamian za złożenie wniosku dotyczącego podwyższenia wynagrodzenia wójta o 500 zł oraz głosowania w radzie gminy korzystne dla wójta (tj. o przestępstwo z art.  229 § 1 kk w zw. z art. 12 kk).

Jacek J. został oskarżony również o uzależnienie wykonania obniżonej wyceny nieruchomości należącej do Urzędu Gminy w Kozłowie od otrzymania korzyści majątkowej w kwocie 1,5 tys. zł od osoby, która chciała ją kupić, oraz uzależnienie sprzedaży gminnych nieruchomości od otrzymania korzyści majątkowej (tj. o czyny z art. 228 § 4 kk). Do tych zdarzeń miało dojść w latach 2007-2011.

Z kolei Rafałowi Ś. prokurator przedstawił zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w łącznej kwocie 1,9 tys. zł w związku z pełnieniem funkcji publicznej radnego Gminy Kozłowo (tj. o czyn z art. 228 § 1kk).

Sąd Rejonowy w Nidzicy w dniu 18 lutego 2020 r. wydał wyrok uniewinniający wobec obu oskarżonych. Sąd wydał takie rozstrzygnięcie, ponieważ uznał, że na podstawie wszystkich zebranych w sprawie dowodów brak jest dostatecznych danych uzasadniających stwierdzenie popełnienia przestępstw zarzucanych oskarżonym. W ocenie Sądu główne dowody, na których opierał się akt oskarżenia są niewiarygodne. W istocie mają one charakter pomówienia i wynikają z konfliktu istniejącego pomiędzy oskarżonymi.

Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 18 lutego 2020 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.