Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Prawomocny wyrok za śmiertelne postrzelenie pracownika ochrony koszar w Orzyszu
Prawomocny wyrok za śmiertelne postrzelenie pracownika ochrony koszar w Orzyszu PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 2 marca 2020 r. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji skazujący Krzysztofa W. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat za nieumyślne spowodowanie śmierci pracownika ochrony jednostki wojskowej w Orzyszu.

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe w październiku 2018 r. przesłała do Sądu Rejonowego w Piszu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi W. podejrzanemu o nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka (tj. o czyn z art. 155 kk).

Powyższy zarzut dotyczył zdarzenia, które miało miejsce w dniu 30 listopada 2017 r. na terenie jednostki wojskowej w Orzyszu podczas czynności przygotowawczych związanych z przejęciem ochrony kompleksu koszarowego na posterunkach wartowniczych. W ocenie prokuratura Krzysztof W. wskutek nieostrożnego obchodzenia się z bronią pobraną z magazynu miał doprowadzić do niekontrolowanego wystrzału i postrzelenia innego pracownika, który zmarł na skutek doznanych obrażeń klatki piersiowej i kończyny górnej lewej.

Proces Krzysztofa W. rozpoczął się w dniu 20 grudnia 2018 r. przed Sądem Rejonowym w Piszu i toczył się za zamkniętymi drzwiami. Sąd uznał, że jawność rozprawy mogłaby naruszyć ważny interes prywatny osoby pokrzywdzonej w tej sprawie. Oskarżony w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia.

Sąd Rejonowy w Piszu wyrokiem z dnia 30 października 2019 r. uznał Krzysztofa W. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i skazał go za to na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat tytułem próby. Sąd orzekł od oskarżonego także środek kompensacyjny w postaci nawiązki w kwocie 20 000 złotych na rzecz oskarżycielki posiłkowej oraz dwóch nawiązek w kwocie po 10 000 złotych na rzecz każdego z jej małoletnich synów.

Obrońca oskarżonego wniósł apelację od powyższego rozstrzygnięcia.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 2 marca 2020 r. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji, uznając zarzuty zawarte w apelacji za niezasadne. Motywy ustne wyroku sądu drugiej instancji również były objęte wyłączeniem jawności.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 2 marca 2020 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.