Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Trzy powództwa o uzupełnienie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Kętrzynie oddalone
Trzy powództwa o uzupełnienie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Kętrzynie oddalone PDF Drukuj artykuł


W dniu 2 marca 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie zapadły trzy wyroki oddalające powództwo osób prowadzących przedszkola niepubliczne na terenie Kętrzyna przeciwko Gminie Miejskiej Kętrzyn o uzupełnienie dotacji oświatowych.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 2 marca 2020 r. rozpoznał trzy sprawy z powództwa osób prowadzących przedszkola niepubliczne na terenie Kętrzyna przeciwko Gminie Miejskiej Kętrzyn o uzupełnienie dotacji oświatowych niewypłacanych w należytej wysokości w latach 2009-2016. Mianowicie, chodziło o: powództwo J. M., prowadzącej niepubliczne przedszkole „Słoneczko”, która domagała się od Gminy zapłaty kwoty 79 297,44 zł; powództwo Z. K., prowadzącej niepubliczne przedszkole „Krasnal”, która wniosła o zapłatę na jej rzecz kwoty 79 297,44; oraz powództwo M. K., prowadzącej niepubliczne przedszkole „Mały Prymusik” i domagającej się od Gminy zapłaty kwoty 1 543 961,41 zł.

Sąd Okręgowy w Olsztynie jeszcze w tym samym dniu wydał orzeczenia oddalające wszystkie trzy wyżej wymienione powództwa. Z ustaleń Sądu wynika, że Gmina Miejska Kętrzyn rzeczywiście źle obliczała należną dotację oświatową, co mogło prowadzić do jej zaniżenia w stosunku do tej dotacji, jaka powinna była być wypłacona. Jednakże osoby prowadzące niepubliczne przedszkola nie wykazały, aby z tego tytułu poniosły jakikolwiek uszczerbek w swoim majątku.

Sąd wskazał, że dotacja może być wydana tylko na potrzeby uczniów przedszkoli. Dotacja niewydana na potrzeby uczniów lub wydana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi. W tych konkretnych sprawach osoby prowadzące przedszkola niepubliczne nie wykazały, aby z własnych środków pokryły jakiekolwiek potrzeby uczniów, które w normalnym biegu pokryte byłyby z dotacji.

Zapadłe w tych trzech sprawach orzeczenia nie są prawomocne.

Jednocześnie informuję, że w dniu 19 lutego 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyła się rozprawa w sprawie z powództwa J. Ch., prowadzącej niepubliczne przedszkole „Kluczyk” w Kętrzynie, przeciwko Gminie Miejskiej Kętrzyn o zapłatę 3,1 mln zł tytułem należnej, a niewypłaconej dotacji oświatowej w latach 2009-2016. Sąd w tym dniu przesłuchał 1 świadka i odroczył rozprawę do dnia 15 kwietnia 2020 r. na godz. 10.15.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 3 marca 2020 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.