Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Zakup materiałów eksploatacyjnych, tj. 50 szt. tonerów do drukarek Lexmark B2865dw do Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz do Sądów Rejonowych w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim i Nidzicy.
Zakup materiałów eksploatacyjnych, tj. 50 szt. tonerów do drukarek Lexmark B2865dw do Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz do Sądów Rejonowych w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim i Nidzicy. PDF Drukuj artykuł

 

 

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – „Instrukcja użytkownika Wykonawcy SMARTPZP”

 

Pytania i odpowiedzi

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Pytania i odpowiedzi (1)

Załacznik nr 1 po modyfikacji - formularz ofertowy

 

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej

 

Unieważnienie postępowania

Sprostowanie zawiadomienia o unieważnieniu postępowania


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.