Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Zapadł wyrok w sprawie o przestępstwa seksualne wobec osoby małoletniej
Zapadł wyrok w sprawie o przestępstwa seksualne wobec osoby małoletniej PDF Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Bartoszycach wyrokiem z dnia 6 marca 2020 r. skazał na karę łączną 8 lat pozbawienia wolności mieszkańca województwa warmińsko-mazurskiego oskarżonego m.in. o obcowanie płciowe z osobą małoletnią poniżej 15 roku życia. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Prokuratura Rejonowa w Bartoszycach w dniu 9 sierpnia 2019 r. skierowała do miejscowego Sądu akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi województwa warmińsko-mazurskiego podejrzanemu o osiem przestępstw o charakterze pedofilskim (tj. o czyny z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 200a § 2 kk, art. 200 § 1, 3 i 4 kk, art. 201 kk, art. 202 § 3 i 4 kk).

Mężczyzna został oskarżony m.in. o obcowanie płciowe z osobą małoletnią poniżej 15 lat, jak również doprowadzenie takiej osoby do poddania się tzw. innej czynności seksualnej (poprzez dotykanie intymnych miejsc ciała), przy czym oskarżony miał także utrwalać powyższe treści pornograficzne za pomocą kamery.

Ponadto, na wyżej wymienionym mieszkańcu Warmii i Mazur ciążyły zarzuty usiłowania doprowadzenia tej samej osoby małoletniej do wykonania innej czynności seksualnej, a także nakłaniania innej nieustalonej osoby, aby składała jej propozycje obcowanie płciowego z udziałem oskarżonego.

Mężczyźnie zostały przedstawione również zarzuty: prezentowania osobie małoletniej czynności seksualnej; posiadania i prezentowania osobie małoletniej zdjęć i filmów pornograficznych z udziałem małoletnich; oraz utrwalania i rozpowszechniania w internecie treści pornograficznych z udziałem osoby małoletniej.

Oskarżony według ustaleń prokuratury wyżej opisanych czynów miał dopuścić się wobec swojego małoletniego dziecka. Do zdarzeń tych miało dochodzić w latach 2017-2018 w jednej z miejscowości na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 14 października 2019 r. przed Sądem Rejonowym w Bartoszycach. Postępowanie zostało w całości utajnione, ponieważ jawność rozprawy mogłaby obrażać dobre obyczaje i naruszyć ważny interes prywatny. W trakcie czterech terminów rozprawy zostało przesłuchanych sześciu świadków, w tym biegli z zakresu psychologii, psychiatrii i seksuologii.

Sąd Rejonowy w Bartoszycach wyrokiem z dnia 6 marca 2020 r. uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów (uznając, że część z nich stanowi ciąg przestępstw) i skazał go za to na karę łączną 8 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec niego także łączny środek karny w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej osoby małoletniej na odległość mniejszą niż 100 metrów i zakaz kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną przez okres 6 lat. Od oskarżonego na rzecz osoby pokrzywdzonej w tej sprawie zostało zasądzone także zadośćuczynienie w łącznej wysokości 70 tys. zł.

Ponadto, Sąd orzekł, że wykonanie kary pozbawienia wolności wobec oskarżonego będzie odbywało się w systemie terapeutycznym dla preferencyjnych sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej. W tym samym wyroku orzeczono wobec oskarżonego mężczyzny także środek zabezpieczający w postaci pobytu po odbyciu kary pozbawienia wolności w zakładzie psychiatrycznym dla sprawców preferencyjnych przestępstw przeciw wolności seksualnej.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 6 marca 2020 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.