Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Komunikat rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie
Komunikat rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie PDF Drukuj artykuł


W dniu 22 kwietnia 2020 r. do Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynęło pismo Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z prośbą o rozważenie zarządzenia natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych siedmioro sędziów tutejszego Sądu.

W dniu 22 kwietnia 2020 r. do Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzi Danuty Hryniewicz wpłynęło pismo Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych - sędziego Michała Lasoty, w którym została zawarta informacja o prowadzeniu czynności wyjaśniających w sprawie możliwego popełnienia w dniu 7 stycznia 2020 r. przewinień dyscyplinarnych przez siedmioro z 8 sędziów orzekających w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Olsztynie. Ich przewinienie zdaniem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego miało polegać na zasiadaniu w składzie Sądu Okręgowego w Olsztynie i uczestniczenie w wydaniu postanowień w siedmiu sprawach odwoławczych, w treści których zakwestionowana została skuteczność powołania sędziego, jak i istnienie stosunku służbowego sędziego.

Sędzia Michał Lasota poinformował, że siedmioro wyżej wymienionych sędziów wezwał do złożenia pisemnych oświadczeń, wskazując, że swoim zachowaniem mogli oni w sposób oczywisty i rażący obrazić przepisy prawa, jak i uchybić godności urzędu.

Sędzia Michał Lasota, oceniając, że zasadnym byłoby natychmiastowe odsunięcie tych siedmioro sędziów od wykonywania obowiązków służbowych, w tym samym piśmie zwrócił się do Pani Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie z prośbą o rozważenie zarządzenia natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych siedmioro sędziów tutejszego Sądu.

Jednocześnie informuję, że odpowiedzi Pani Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie na wspomniane wyżej pismo Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych należy spodziewać się na początku przyszłego tygodnia.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 22 kwietnia 2020 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.