Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Mediacja online sposobem na rozwiązywanie sporów w czasie epidemii
Mediacja online sposobem na rozwiązywanie sporów w czasie epidemii PDF Drukuj artykuł


Mediacja, jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów, w dobie zagrożenia koronawirusem i ograniczonych możliwości w funkcjonowaniu sądów nabiera szczególnego znaczenia. Mając na uwadze m.in. bezpieczeństwo stron oraz oszczędność czasu, zachęcamy do podejmowania mediacji online.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju i konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa zmusiły sądy powszechne do wprowadzenia licznych ograniczeń w swojej dotychczasowej działalności. Jednak taka sytuacja nie wyklucza możliwości wykorzystywania pozasądowych metod rozwiązywania konfliktów w drodze mediacji prowadzonej w formie elektronicznej, za pośrednictwem programów i komunikatorów internetowych, umożliwiających przeprowadzenie wideokonferencji online.

Co istotne, mediatorów gotowych na podjęcie się mediacji online nie brakuje. Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w piśmie z dnia 17 kwietnia 2020 r. poinformowało tutejszy Sąd o rozpoczęciu ogólnopolskiego projektu sądowych i pozasądowych mediacji online. Do powyższego pisma została dołączona także lista ponad 150 stałych mediatorów, w tym kilku z Olsztyna, którzy są już przygotowani do prowadzenia mediacji w takiej formie.

Jednocześnie informuję, że Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie na prośbę Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 21 kwietnia 2020 r. zwróciła się do przewodniczących wydziałów tutejszego Sądu, jak również do prezesów sądów rejonowych okręgu olsztyńskiego o kierowanie większej liczby spraw do mediacji. W czasie, gdy nie są wyznaczane terminy rozpraw i posiedzeń jawnych nie spowoduje to dodatkowego wydłużenia czasu trwania postępowań w tych sprawach, lecz daje szansę na usprawnienie postępowań, a niejednokrotnie nawet zakończenie sporu.

Jeszcze raz podkreślę, mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania sporów i próba doprowadzenia do ugodowego rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji. Dzięki mediacji możemy uniknąć stresu związanego z koniecznością udziału w postępowaniu sądowym. Poza tym proces sądowy często jest długotrwały i bardzo sformalizowany, gdzie uczestnicy nie zawsze do końca rozumieją narzucane im zasady i procedury. Tymczasem mediacja pozwala zakończyć spór szybko i niewielkim kosztem, a także – co jest równie ważne - w sposób możliwy do zaakceptowania przez obie strony, bez poczucia porażki. Natomiast w przypadku wydania orzeczenia sądowego rozstrzygnięcie sporu nie zawsze kończy konflikt, a często jeszcze go potęguje.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 23 kwietnia 2020 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.