Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Informacja rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie
Informacja rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie PDF Drukuj artykuł


W dniu 7 maja 2020 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych odebrał pisemne stanowisko P
rezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie dotyczące prośby o rozważenie zarządzenia natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych wobec siedmiorga sędziów tutejszego Sądu.

W dniu 22 kwietnia 2020 r. Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Danuta Hryniewicz otrzymała pismo Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych - sędziego Michała Lasoty, w którym została zawarta informacja o prowadzeniu czynności wyjaśniających w sprawie możliwego popełnienia w dniu 7 stycznia 2020 r. przewinień dyscyplinarnych przez siedmioro z 8 sędziów orzekających w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Olsztynie. Ich przewinienie zdaniem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego miało polegać na zasiadaniu w składzie Sądu Okręgowego w Olsztynie i uczestniczenie w wydaniu postanowień w siedmiu sprawach odwoławczych, w treści których zakwestionowana została skuteczność powołania sędziego, jak i istnienie stosunku służbowego sędziego.

Sędzia Michał Lasota poinformował, że siedmioro wyżej wymienionych sędziów wezwał do złożenia pisemnych oświadczeń, wskazując, że swoim zachowaniem mogli oni w sposób oczywisty i rażący obrazić przepisy prawa, jak i uchybić godności urzędu.

Sędzia Michał Lasota, oceniając, że zasadnym byłoby natychmiastowe odsunięcie tych siedmiorga sędziów od wykonywania obowiązków służbowych, w tym samym piśmie zwrócił się do Pani Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie z prośbą o rozważenie zarządzenia natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych wobec siedmiorga sędziów tutejszego Sądu.

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie w dniu 30 kwietnia 2020 r. sporządził odpowiedź na wspomniane wyżej pismo Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. W dniu 7 maja 2020 r. niniejsze pismo zostało doręczone rzecznikowi. W związku z zapytaniami prasowymi o treść tego pisma, przekazuję, że Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Danuta Hryniewicz poinformowała w nim, że ocena merytorycznych decyzji podejmowanych przez Sąd w siedmiu wskazanych przez rzecznika dyscyplinarnego toczących się postępowaniach odwoławczych wykracza poza administracyjny nadzór Prezesa Sądu.

Ponadto, Pani Prezes, po zapoznaniu się z orzecznictwem IX Wydziału Cywilnego Odwoławczego, wskazała, że nie znajduje powodów do zastosowania wobec siedmiorga sędziów tego Wydziału decyzji administracyjnej w postaci zarządzenia natychmiastowej przerwy w wykonywaniu czynności służbowych.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 11 maja 2020 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.