Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Były prezydent Olsztyna wniósł sprawę o odszkodowanie i zadośćuczynienie
Były prezydent Olsztyna wniósł sprawę o odszkodowanie i zadośćuczynienie PDF Drukuj artykuł


Do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął wniosek byłego prezydenta Olsztyna Czesława M. o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

W połowie kwietnia 2020 r. do II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął wniosek pełnomocnika byłego prezydenta Olsztyna Czesława M. o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w sprawie karnej, w której zapadły prawomocne orzeczenia uniewinniające Czesława M. od zarzucanych mu czynów (dotyczących m.in. zgwałcenia urzędniczki).

Pełnomocnik wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy kwoty 2 500 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, a także kwoty 294 717 zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II Ko68/20. Jednocześnie informuję, że termin rozpoznania sprawy nie został jeszcze wyznaczony m.in. z tego powodu, że do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynęła kasacja od wyroku uniewinniającego Czesława M., wniesiona przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku. Obecnie Sąd Okręgowy zawiadamia strony o wpłynięciu kasacji. Jak tylko otrzymamy informację, że strony zostały w prawidłowy sposób powiadomione o tym fakcie, kasacja wraz z aktami sprawy karnej zostanie przesłana do Sądu Najwyższego.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 13 maja 2020 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.