Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sądy wracają do orzekania, ale będzie inaczej niż przed epidemią koronawirusa
Sądy wracają do orzekania, ale będzie inaczej niż przed epidemią koronawirusa PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie po ponad dwóch miesiącach znacznych ograniczeń w działalności wraca do orzekania na większą skalę. Jednak będą obowiązywały w nim nowe zasady związane zarówno z pracą sędziów oraz pracowników administracji, jak i z wizytami interesantów.

Od poniedziałku 18 maja 2020 r. interesanci będą mieli możliwość wejścia i przebywania na terenie Sądu Okręgowego w Olsztynie w celu załatwienia swoich spraw. Jednak będzie to możliwe pod ściśle określonymi warunkami ujętymi w wydanym w dniu 15 maja 2020 r. Zarządzeniu Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie dotyczącym nowych procedur zwiększających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników sądu oraz zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem osób z zewnątrz.

Nowe procedury zostaną wdrożone w życie od dnia 18 maja 2020 r. W związku z tym osobom odwiedzającym Sąd Okręgowy pracownik ochrony już przed wejściem do budynku zmierzy temperaturę. Do budynku nie zostaną wpuszczone osoby odmawiające poddaniu się pomiarowi temperatury ciała oraz te, u których wynik pomiaru daje odczyt 38oC i powyżej. Wyjątek stanowią interesanci przybywający na wezwanie lub zawiadomienie sądu, którzy nie mogą nosić maseczki z przyczyn zdrowotnych – wówczas decyzję o wpuszczeniu interesanta do budynku celem uczestnictwa w rozprawie lub posiedzeniu podejmuje przewodniczący składu orzekającego lub przewodniczący posiedzenia po przekazaniu mu informacji przez służbę ochrony.

Przed wejściem do Sądu Okręgowego zostaną umieszczone plakaty informujące o obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas kasłania i kichania, przy czym trzeba mieć na uwadze, że interesant, który nie będzie posiadał żadnej osłony ust i nosa nie zostanie w ogóle wpuszczony do sądu. Z kolei w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie sądu zostaną wyznaczone oddzielne toalety dla interesantów i pracowników. Zarówno przy wejściu do budynku sądu, jak i w toaletach zostaną umieszczone dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Płyn do dezynfekcji będzie zapewniony również w każdej sali rozpraw - dla składu orzekającego, protokolanta oraz uczestników postępowania. Dodatkowo po każdej rozprawie pomieszczenie sali ma być wietrzone przez około 20 minut, a klamki, stoły i ławy odkażane.

Pracownicy w bezpośrednim kontakcie z interesantem będą mieli obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy, pamiętając również o zachowaniu bezpiecznej, dwumetrowej odległości od rozmówcy. Zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznego dystansu od innych osób będzie obowiązywało wszystkie osoby także w trakcie postępowania na sali rozpraw, ale także podczas przemieszczania się bądź pobytu na sądowych korytarzach.

Co konkretnie od poniedziałku interesanci będą mogli załatwić w Sądzie Okręgowym w Olsztynie? W tym dniu otwarte zostanie Biuro Obsługi Interesanta, Biuro Podawcze, Kasy Sądu, Punkt Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, komórki Obrotu zagranicznego, a także Czytelnia akt (przy czym akta będą udostępniane wyłącznie po dokonaniu telefonicznej lub elektronicznej rezerwacji w dniu i godzinie uzgodnionej z pracownikiem Czytelni) oraz Biblioteka fachowa Sądu, z wyłączeniem z użytkowania Czytelni Biblioteki i stanowisk komputerowych.

Ponadto, informuję, że w celu uniknięcia tworzenia się dużych skupisk interesantów na parterze budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie, w związku z niewielką odległością pomiędzy Biurem Obsługi Interesantów, Kasą Sądu, Biurem Podawczym oraz Punktem Informacyjnym KRK interesanci oczekujący na wejście do wyżej wymienionych biur będą ustawiać się w jedną kolejkę przed budynkiem Sądu Okręgowego. Natomiast interesanci wzywani na wokandy oraz umówieni do Czytelni akt będą formować druga kolejkę przed budynkiem Sądu Okręgowego. Kolejne osoby z kolejek będą wpuszczani do budynku po otrzymaniu stosownej informacji o możliwości wejścia od pracownika ochrony. Z kolei interesanci przybywający na wezwanie lub zawiadomienie Sądu Okręgowego w celu udziału w rozprawie lub posiedzeniu wpuszczani będą do budynku Sądu Okręgowego nie wcześniej, niż na 15 minut przed wyznaczoną godziną stawiennictwa wskazaną na wezwaniu lub zawiadomieniu.

Podkreślę, że udział w wokandach sądowych w charakterze innym, niż strony postępowania i pełnomocnicy możliwy jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu w odpowiednim Wydziale Sądu Okręgowego zamiaru udziału w rozprawie lub posiedzeniu i otrzymaniu karty wejścia na salę rozpraw (dotyczy to również przedstawicieli mediów).

Jednocześnie informuję, że do odwołania utrzymujemy zawieszenie dyżurowania komórek organizacyjnych w poniedziałki w godz. 15-18.

Na podobnych zasadach już wkrótce będą funkcjonować także sądy rejonowe okręgu olsztyńskiego. Szczegółowe warunki działalności tych sądów zostaną przygotowane przez Prezesów poszczególnych jednostek, o czym będą informować na bieżąco na swoich stronach internetowych, a także na plakatach przed wejściem do budynku sądu. Bliższe informacje w tym zakresie podamy w kolejnym komunikacie na początku przyszłego tygodnia.

Przed udaniem się z wizytą do sądu w pierwszej kolejności zachęcam do odwiedzenia strony internetowej bądź kontaktu telefonicznego z właściwym sądem.

Poniżej ilustracja do komunikatu:

plakat

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 15 maja 2020 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.