Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących PDF Drukuj artykuł

 

 

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór)

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz dostaw (wzór)

Załącznik nr 7 do SIWZ – „Instrukcja użytkownika Wykonawcy SMARTPZP”

 

Odpowiedzi na pytania wykonawców

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.