Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sprawa włamania do kantoru w centrum Olsztyna
Sprawa włamania do kantoru w centrum Olsztyna PDF Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Olsztynie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec trzech mężczyzn podejrzanych o dokonanie we wrześniu 2019 r. włamania do jednego z kantorów wymiany walut na ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie, skąd skradziono pieniądze o łącznej wartości ponad 840 tyś. złotych.

Prokurator Okręgowy w Olsztynie w dniu 29 maja 2020 r. skierował wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Piotra K-R, Pawła K-R i Piotra F. podejrzanych o udział we włamaniu do jednego z kantorów wymiany walut w centrum Olsztyna. Zdarzenie miało miejsce 21 września 2019 r., a łupem sprawców padły pieniądze w różnych walutach o łącznej wartości ponad 840 tyś. złotych.

Sąd Rejonowy w Olsztynie jeszcze tego samego dnia, tj. 29 maja 2020 r., przez wiele godzin na posiedzeniach rozpoznawał wspomniane wnioski i w późnych godzinach popołudniowych zastosował wobec całej trójki tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
Sąd uznał, że przedstawiony mu przez śledczych materiał dowodowy w wysokim stopniu uprawdopodabnia fakt, że wszyscy trzej mężczyźni brali udział w tym zdarzeniu. Sąd zgodził się ze stanowiskiem prokuratora, że tylko zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec tych podejrzanych zapewni prawidłowy przebieg toczącego się śledztwa. Zdaniem Sądu pozostawienie podejrzanych na wolności na tym etapie postępowania karnego rodzi uzasadniona obawę, że mężczyźni będą w bezprawny sposób utrudniali postępowanie karne, próbując wpływać na zeznania świadków i współpodejrzanych lub nakłaniając do ich zmiany w korzystny dla siebie sposób. Dodatkową przesłanką uzasadniającą stosowanie tego środka jest grożąca podejrzanym surowa kara pozbawienia wolności.

Postanowienia Sądu są natychmiast wykonalne, ale nie są prawomocne. Stronom przysługuje możliwość złożenia zażalenia.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 29 maja 2020 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.