Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Realizacja robót budowlanych – remont Sądu Rejonowego w Nidzicy – etap II
Realizacja robót budowlanych – remont Sądu Rejonowego w Nidzicy – etap II PDF Drukuj artykuł

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór)

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót budowlanych (wzór)

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób (wzór)

Załącznik nr 8 do SIWZ - „Instrukcja użytkownika Wykonawcy SMARTPZP”

Załącznik do umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.