Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Odnowienie licencji oraz przedłużenie usług gwarancyjnych
Odnowienie licencji oraz przedłużenie usług gwarancyjnych PDF Drukuj artykuł

 

(1) Odnowienie licencji oraz przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego oprogramowania Axence nVision i rozszerzenie o dodatkowe 200 licencji. (2) Przedłużenie usługi gwarancyjnej i wsparcia technicznego dla licencji VMware. (3) Odnowienie licencji FortiGate 40C. (4)  Świadczenie sprzętowego serwisu pogwarancyjnego dla macierzy VNX 5200. (5) Zakup sprzętowego serwisu pogwarancyjnego deduplikatora EMC Data Domain 2200.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - „Instrukcja użytkownika Wykonawcy SMARTPZP”

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (2)

Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Unieważnienie postępowania


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.