Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Wykonanie ekspertyzy technicznej adaptacji poddasza w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 55
Wykonanie ekspertyzy technicznej adaptacji poddasza w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 55 PDF Drukuj artykuł

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania: formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 2 do zapytania: opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do zapytania: projekt umowy

Załącznik nr 4 do zapytania: wykaz usług (wzór)

Załącznik nr 5 do zapytania: wykaz osób (wzór)

Załącznik nr 6 do zapytania: zalecenia konserwatorskie wraz z inwentaryzacją

Zawiadomienie o wyborze oferty


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.