Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Zapadł wyrok wobec urzędniczki oskarżonej o niedopełnieni obowiązków i przekroczenie uprawnień
Zapadł wyrok wobec urzędniczki oskarżonej o niedopełnieni obowiązków i przekroczenie uprawnień PDF Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 10 lipca 2020 r. wydał wyrok uniewinniający wobec Iwony B. B. oskarżonej m.in. o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień jako Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Prokuratura Okręgowa we Włocławku w dniu 7 lutego 2019 r. przesłała do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Iwonie B. B. oskarżonej o popełnienie czterech przestępstw w okresie od 7 lutego 2013 roku do 17 listopada 2016 roku.

Pierwszy zarzut dotyczył niedopełnienia obowiązków przez Iwonę B. B. jako Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (tj. czynu z art. 231 §2 kk w zw. z art. 12 kk) w związku z prowadzeniem szkoleń i wykładów na rzecz takich podmiotów, jak Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Warmińsko-Mazurskie Centrum Edukacji Samorządowej, Stowarzyszenie Organizatorów i Menedżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Region Warmińsko-Mazurski oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Według ustaleń prokuratora Iwona B. B. miała prowadzić „prywatne” szkolenia na rzecz wyżej wymienionych podmiotów w godzinach urzędowania RIO, a więc w czasie świadczenia przez nią pracy na rzecz RIO. W związku z tym w zarzutach aktu oskarżenia wykazano kwoty od kilkuset złotych do ponad 3 tys. zł, które miały stanowić uzyskaną nienależnie korzyść w postaci części wynagrodzenia za pracę w konkretnych dniach.

W jednym przypadku prokurator uznał, że Iwona B. B nie tylko nie dopełniła swoich obowiązków świadczenia pracy, ale także przekroczyła swoje uprawnienia. Mianowicie, miała przeprowadzić szkolenie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, tj. dla jednostki samorządu terytorialnego, czego zabrania ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. czyn z art. 231 §2 kk w zw. z art. 12 kk).

Iwonie B. B. został przedstawiony również zarzut przywłaszczenia kwoty ponad 13 tys. zł wynikającej z odpłatności za szkolenia przeprowadzone w 2013 roku dla dwóch podmiotów, w tym Najwyższej Izby Kontroli (tj. czyn z art. 284 §1 kk w zw. z art. 12 kk). W tych dwóch przypadkach oskarżona miała być delegowana do wykonywania obowiązków służbowych, a więc dochody z działalności szkoleniowej były dochodami budżetu państwa.

Ostatni, czwarty zarzut dotyczył wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w postaci polecenia wyjazdu służbowego (tj. czyn z art. 272 kk).

Proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 15 stycznia 2020 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie pod nieobecność oskarżonej. Sąd odczytał wówczas wyjaśnienia złożone przez Iwonę B. B. w trakcie postępowania przygotowawczego, w których nie przyznała się do popełnienia żadnego z zarzucanych jej czynów.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 10 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie uniewinnił Iwonę B.B. od popełnienia wszystkich zarzucanych jej czynów.

Pisemne uzasadnienie wyroku nie zostało jeszcze sporządzone. Jednocześnie informuję, że na obecną chwilę nie wpłynął wniosek o sporządzenie takiego uzasadnienia.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Adam Barczak
Pełniący obowiązki Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 13 lipca 2020 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.