Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Postanowienie o nałożeniu grzywny na Szefową Kancelarii Sejmu uchylone
Postanowienie o nałożeniu grzywny na Szefową Kancelarii Sejmu uchylone PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 15 lipca 2020 r. uchylił postanowienie o ukaraniu Szefowej Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej grzywną za odmowę przedstawienia żądanych dokumentów oraz niezastosowanie się do postanowienia Sądu. Decyzja Sądu w tej sprawie jest prawomocna.

Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w dniu 24 stycznia 2020 r., w toku rozprawy odwoławczej w sprawie o sygn. akt IX Ca 1302/19 z powództwa jednego z funduszy sekurytyzacyjnych przeciwko Joannie S. o zapłatę, wydał postanowienie o nałożeniu na Agnieszkę Kaczmarską grzywny w wysokości 3000 zł za nieuzasadnioną odmowę przedstawienia dokumentów zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie z 20 listopada 2019 r., nakazującym Szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie dokumentów w postaci zgłoszeń oraz wykazów obywateli i sędziów popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów. Tym samym postanowieniem Sąd ukarał Agnieszkę Kaczmarską grzywną w wysokości 3000 zł także za niezastosowanie się bez uzasadnionych przyczyn do postanowienia  Sądu Okręgowego w Olsztynie z 13 stycznia 2020 r. o zarządzeniu oględzin dokumentów w siedzibie Kancelarii Sejmu.

Szefowa Kancelarii Sejmu zaskarżyła decyzję o nałożeniu na nią obu grzywien.

W dniu 15 lipca 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym odbyło się posiedzenie niejawne w przedmiocie zażalenia Szefowej Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej. Po odbyciu tego posiedzenia Sąd orzekł o zmianie zaskarżonego postanowienia w całości poprzez jego uchylenie.

Postanowienie w powyższej sprawie jest prawomocne i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

Jednocześnie informuję, że pisemne uzasadnienie zawierające motywy tej decyzji może być sporządzone jedynie w przypadku zgłoszenia wniosku przez Szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Adam Barczak
Pełniący obowiązki Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 16 lipca 2020 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.