Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Były wójt prawomocnie uniewinniony od zarzutów korupcyjnych
Były wójt prawomocnie uniewinniony od zarzutów korupcyjnych PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 17 lipca 2020 r. utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, uniewinniający Jacka J. oraz  Rafała Ś. od zarzutów korupcyjnych w związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznych w jednej z gmin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie w dniu 30 czerwca 2017 r. przesłała do Sądu Rejonowego w Nidzicy akt oskarżenia przeciwko ówczesnemu wójtowi Gminy Kozłowo Jackowi J. oraz ówczesnemu radnemu Gminy Kozłowo Rafałowi Ś.

Prokurator oskarżył Jacka J. o popełnienie trzech przestępstw. Pierwszy czyn miał polegać na wręczeniu w okresie od połowy grudnia 2014 r. do listopada 2016 r. osobie pełniącej funkcję publiczną radnego w Radzie Gminy Kozłowo Rafałowi Ś. korzyści majątkowej w łącznej kwocie 1,9 tys. zł, w zamian za złożenie wniosku dotyczącego podwyższenia wynagrodzenia wójta o 500 zł oraz głosowania w radzie gminy korzystne dla wójta (tj. o przestępstwo z art.  229 § 1 kk w zw. z art. 12 kk).

Jacek J. został oskarżony również o uzależnienie wykonania obniżonej wyceny nieruchomości należącej do Urzędu Gminy w Kozłowie od otrzymania korzyści majątkowej w kwocie 1,5 tys. zł od osoby, która chciała ją kupić, oraz uzależnienie sprzedaży gminnych nieruchomości od otrzymania korzyści majątkowej (tj. o czyny z art. 228 § 4 kk). Do tych zdarzeń miało dojść w latach 2007-2011.

Z kolei Rafałowi Ś. prokurator przedstawił zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w łącznej kwocie 1,9 tys. zł w związku z pełnieniem funkcji publicznej radnego Gminy Kozłowo (tj. o czyn z art. 228 § 1kk).

Sąd Rejonowy w Nidzicy w dniu 18 lutego 2020 r. wydał wyrok uniewinniający wobec obu oskarżonych. Sąd Rejonowy wydał takie rozstrzygnięcie, ponieważ uznał, że na podstawie wszystkich zebranych w sprawie dowodów brak jest dostatecznych danych uzasadniających stwierdzenie popełnienia przestępstw zarzucanych oskarżonym. W ocenie Sądu główne dowody, na których opierał się akt oskarżenia są niewiarygodne. W istocie miały one charakter pomówienia i wynikały z konfliktu istniejącego pomiędzy oskarżonymi. Sąd Rejonowy uznał, że całokształt materiału dowodowego nie dał podstaw do przyjęcia, że trzy pożyczki, które otrzymał Rafał Ś. od Jacka J. miały charakter „udzielania korzyści majątkowej” w zamian za głosowania podczas sesji rady gminy Kozłowo. Podobnie miała się rzecz z „uzależnianiem od otrzymania korzyści majątkowej” podjęcia decyzji co do sprzedaży gminnych nieruchomości Krzysztofowi P. i Zbigniewowi Ś.

Prokurator wniósł apelację od powyższego rozstrzygnięcia.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 17 lipca 2020 r. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji, uniewinniający obu oskarżonych od popełnienia zarzucanych im czynów. Tym samym Sąd Odwoławczy uznał, że Sąd Rejonowy w Nidzicy trafnie ocenił zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a następnie poczynił prawidłowe ustalenia faktyczne.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Adam Barczak
Pełniący obowiązki Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 20 lipca 2020 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.