Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Odnowienie licencji oraz usługa sprzętowego serwisu pogwarancyjnego
Odnowienie licencji oraz usługa sprzętowego serwisu pogwarancyjnego PDF Drukuj artykuł

 

(1) Odnowienie licencji, przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego: (A) oprogramowania Axence nVision, (B) oprogramowania Vmware, (C) urządzenia FortiGate 40C., (2) Usługa sprzętowego serwisu pogwarancyjnego dla: (A) macierzy VNX 5200, (B) deduplikatora EMC Data Domain 2200.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - „Instrukcja użytkownika Wykonawcy SMARTPZP”

 

Informacja z otwarcia ofert

Infromacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.