Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sprawa śmiertelnego wypadku w lunaparku skierowana do mediacji
Sprawa śmiertelnego wypadku w lunaparku skierowana do mediacji PDF Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Szczytnie w dniu 8 września 2020 r. podjął decyzję o skierowaniu do postępowania mediacyjnego sprawy Jacka T. oskarżonego o narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia osoby dorosłej i nieumyślne spowodowanie śmierci 9-letniego chłopca, który zmarł w wyniku wypadku na karuzeli w wesołym miasteczku.

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ skierowała do Sądu Rejonowego w Szczytnie akt oskarżenia przeciwko Jackowi T. podejrzanemu o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia T. Z. i nieumyślne spowodowanie śmierci małoletniego B. Z. (tj. o czyn z art. 160 §2 kk i 155 kk).

Sprawa dotyczy tragicznego wypadku, do którego doszło w dniu 22 lipca 2018 r. w lunaparku w Szczytnie. Tego dnia małoletni B. Z. razem z wujkiem T. Z. odwiedzili wesołe miasteczko. Około godz. 14 postanowili skorzystać z karuzeli typu Break Dance. W tym celu zakupili odpowiedni żeton, a następnie weszli do jednej z gondoli, usiedli na wskazane miejsca i zapięli pasy. Niedługo po uruchomieniu karuzeli, według ustaleń prokuratora, pod ich gondolą pękło połączenie spawne na ramieniu krzyżaka, powodując przechylenie gondoli i wypadnięcie obu pasażerów. Chłopiec w wyniku tego upadku doznał obrażeń, które skutkowały jego śmiercią.

W ocenie prokuratora osobą odpowiedzialną za śmierć chłopca jest Jacek T., właściciel lunaparku, który miał dopuścić do użytkowania karuzelę "Break Dance" bez należytego sprawdzenia stanu technicznego, a w szczególności połączenia spawnego krzyżaka umożliwiającego ujawnienie istniejącego tam pęknięcia.

W toku postępowania prokuratorskiego Jacek T. nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

W dniu 8 września 2020 r. przed Sądem Rejonowym w Szczytnie odbył się pierwszy termin rozprawy w sprawie Jacka T. Obrońca oskarżonego jeszcze przed otwarciem przewodu sądowego złożył wniosek o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego, a pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych nie sprzeciwił się temu wnioskowi. Sąd w takiej sytuacji podjął decyzję o skierowaniu sprawy Jacka T. do mediacji, zakreślając mediatorowi termin 1 miesiąca od dnia doręczenia akt sprawy na przeprowadzenie mediacji.

Nadmienię, że mediacja w sprawie karnej to sposób dobrowolnego rozwiązywania problemu, powstałego w wyniku przestępstwa, na drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i oskarżonego, z pomocą mediatora. Mediacja daje pokrzywdzonemu okazję do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec oskarżonego, jak również daje mu szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin. Z kolei dla oskarżonego mediacja daje możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeproszenia. Mediacja dla oskarżonego oznacza także szybsze zakończenie postępowania karnego (a w konsekwencji szybsze zatarcie skazania), zmniejszenie kosztów postępowania karnego oraz szansę na łagodniejsze potraktowanie przez sąd.

W związku ze skierowaniem sprawy Jacka T. do mediacji rozprawa została odroczona do dnia 5 listopada 2020 r. na godz. 12.10.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 9 września 2020 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.