Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd w Piszu zdjął część wokand z powodu wykrycia koronawirusa u pracownika
Sąd w Piszu zdjął część wokand z powodu wykrycia koronawirusa u pracownika PDF Drukuj artykuł


W dniu 27 września 2020 r. u jednego z pracowników Sądu Rejonowego w Piszu zdiagnozowano koronawirusa. W rezultacie obowiązkową kwarantanną objętych zostało łącznie 11 osób. Zadecydowano również o zdjęciu części spraw z wokandy.

W dniu 27 września 2020 r. u pracownika administracyjnego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Piszu zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. W związku z tym Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Piszu nakazała poddania się obowiązkowej kwarantannie pracownikom II Wydziału Karnego, za wyjątkiem jednego asystenta sędziego i jednego sędziego. Ponadto, obowiązkową kwarantanną objęty został jeden pracownik I Wydziału Cywilnego oraz jeden pracownik III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Obecnie na obowiązkowej kwarantannie przebywa 11 osób, w tym osoba zakażona koronawirusem.

Z uwagi na powyższą sytuację w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Piszu zostały zdjęte łącznie trzy wokandy (1 wokanda w dniu 29 września 2020 r. oraz 2 wokandy w dniu 30 września 2020 r.). Nadmienię, że na dzień 28 września 2020 r. w II Wydziale Karnym nie było zaplanowanych żadnych wokand.

Na chwilę obecną nie zostały wprowadzone żadne inne ograniczenia w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Piszu.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 28 września 2020 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.