Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Potwierdzono zakażenie koronawirusem u kolejnego pracownika sądu w Piszu
Potwierdzono zakażenie koronawirusem u kolejnego pracownika sądu w Piszu PDF Drukuj artykuł


W dniu 28 września 2020 r. u kolejnego pracownika Sądu Rejonowego w Piszu zdiagnozowano koronawirusa. W związku z zaistniałą sytuacją zapadła decyzja o zdjęciu z wokandy wszystkich spraw wyznaczonych do dnia 2 października 2020 r. włącznie.

Jak już wcześniej informowałem, w dniu 27 września 2020 r. zdiagnozowano zakażenie koronawirusem u pracownika administracyjnego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Piszu. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Piszu nakazała wówczas poddanie się obowiązkowej kwarantannie pracownikom II Wydziału Karnego, za wyjątkiem jednego asystenta sędziego i jednego sędziego. Ponadto, obowiązkową kwarantanną objęty został jeden pracownik I Wydziału Cywilnego oraz jeden pracownik III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Łącznie na obowiązkową kwarantannę zostało wtedy skierowanych 11 osób, w tym osoba zakażona koronawirusem.

W dniu 28 września 2020 r. został potwierdzony kolejny przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ­­– tym razem u pracownika administracyjnego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Piszu. W rezultacie Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Piszu nakazała poddanie się obowiązkowej kwarantannie kolejnym 11 osobom, głównie pracownikom i sędziom I Wydziału Cywilnego, z którymi osoba zakażona miała kontakt.

W związku z powyższą sytuacją Prezes Sądu Rejonowego w Piszu zadecydował o zdjęciu z wokandy wszystkich spraw z udziałem stron wyznaczonych w terminie do 2 października 2020 r. włącznie. Natomiast w przypadku wpływu sprawy pilnej (np. wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania) zostanie ona rozpoznana przez sędziego, który nie będzie przebywał na kwarantannie.

Jednak to nie jedyne ograniczenie w funkcjonowaniu sądu w Piszu.

W celu ochrony zdrowia pracowników i interesantów Biuro Podawcze nie będzie przyjmowało korespondencji bezpośrednio od interesantów. Korespondencję należy teraz przesyłać za pośrednictwem poczty lub składać do urny umieszczonej w przedsionku wejścia do budynku sądu.

Wstrzymane zostało funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów, Czytelni Akt oraz Biura Podawczego w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów.

Nadmienię, że Biuro Obsługi Interesantów będzie funkcjonować wyłącznie w formie kontaktu telefonicznego i elektronicznego.

O dalszych zmianach w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Piszu, w szczególności o ewentualnym odwołaniu zaplanowanych na następny tydzień posiedzeniach i rozprawach  będziemy informowali w kolejnych komunikatach i na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Piszu https://www.pisz.sr.gov.pl/ .

Poniżej podaję link do Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Piszu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa:

https://www.pisz.sr.gov.pl/images/stories/sad/Zarzadzenia/Zarzadzenie_A-021-30_20_PSR_DSO.pdf

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 29 września 2020 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.