Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Realizacja robót budowlanych - remont wybranych elementów budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie
Realizacja robót budowlanych - remont wybranych elementów budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie PDF Drukuj artykuł

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 1 do zapytania: przedmiar robót;

Załącznik nr 2 do zapytania: formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do zapytania: wzór umowy

Załącznik nr 4 do zapytania: wykaz robót

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.