Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na wskazanych salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Olsztynie wraz ze świadczeniem usługi serwisu oraz wsparcia technicznego Systemu.
Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na wskazanych salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Olsztynie wraz ze świadczeniem usługi serwisu oraz wsparcia technicznego Systemu. PDF Drukuj artykuł

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór)

Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (wzór)

Załącznik nr 5 – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Załącznik nr 6 – specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 – projekt umowy

Załącznik nr 8 – „Instrukcja użytkownika Wykonawcy SMARTPZP”

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert

 

Informacja o wniesieniu odwołania

Odwołanie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ (2)

Załącznik nr 9 do SIWZ - wykaz dostaw (wzór)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ (3) i zmiana terminu składania ofert

Załącznik nr 10 do SIWZ (Dokumentacja interfejsów programistycznych)

 

Zmiana treści SIWZ (4)

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.