Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Usługi pogwarancyjnego serwisu kserokopiarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych
Usługi pogwarancyjnego serwisu kserokopiarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych PDF Drukuj artykuł

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania: formularz oferty (wzór);

Załącznik nr 2 do zapytania: projekt umowy;

Załącznik nr 3 do zapytania: wykaz urządzeń objętych umową

Załącznik nr 4 do zapytania: wykaz zamówień

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.