Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sprawa sędziego podejrzanego o prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości przekazana do sądu w Ostródzie
Sprawa sędziego podejrzanego o prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości przekazana do sądu w Ostródzie PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 20 października 2020 r. wydał postanowienie o przekazaniu sprawy sędziego Waldemara M. do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Ostródzie.

W dniu 25 września 2020 r. do Sądu Rejonowego w Giżycku wpłynął akt oskarżenia przeciwko sędziemu Waldemarowi M. podejrzanemu o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (tj. o przestępstwo z art. 178a §1 kk). Do tego zdarzenia miało dojść w dniu 3 sierpnia 2018 r. na Al. Kardynała Wyszyńskiego w Augustowie. Według ustaleń prokuratora sędzia Waldemar M., kierując wówczas swoim samochodem po drodze publicznej, miał we krwi 1,55 promila alkoholu.

Do VII Wydziału Karnego Odwoławczego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie wpłynęły wnioski 13 sędziów Sądu Rejonowego w Giżycku o wyłączenie ich od udziału w orzekaniu i przekazanie sprawy Waldemara M. innemu sądowi równorzędnemu. Sędziowie w swoich wnioskach podali m.in., że w latach ubiegłych utrzymywali kontakty towarzyskie z sędzią Waldemarem M. Uczestniczyli w tych samych szkoleniach organizowanych przez Sąd Okręgowy w Suwałkach oraz przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku oraz imprezach towarzyszących. W ocenie tych sędziów wskazana okoliczność mogłaby wywołać u osób postronnych uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 20 października 2020 r. wydał postanowienie, w którym uwzględnił wnioski sędziów Sądu Rejonowego w Giżycku i wyłączył ich od udziału w sprawie sędziego Waldemara M. W tym samym postanowieniu sprawa Waldemara M. została przekazana do merytorycznego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Ostródzie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w uzasadnieniu tej decyzji wskazał, że sędziowie Sądu Rejonowego w Giżycku złożyli oświadczenia, w których przedstawili okoliczności mogące w odbiorze społecznym wywołać wątpliwości co do ich bezstronności przy rozpoznawaniu sprawy Waldemara M.

Jednocześnie informuję, że postanowienie w tej sprawie jest prawomocne.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 21 października 2020 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.