Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Decyzja prokuratora o zawieszeniu śledztwa w sprawie wystawy w Galerii Dobro uchylona
Decyzja prokuratora o zawieszeniu śledztwa w sprawie wystawy w Galerii Dobro uchylona PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 27 października 2020 r. uwzględnił zażalenie na postanowienie prokuratora o zawieszeniu śledztwa dotyczącego m. in. publicznego znieważenia godła państwowego.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w dniu 30 lipca 2020 r. zawiesił śledztwo w sprawie, w której badane są trzy wątki: czy w bliżej nieustalonym czasie, nie wcześniej niż 5 października 2018 r., w Galerii Dobro Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie doszło do znieważenia godła Rzeczpospolitej Polskiej poprzez namalowanie na obrazie wystawionym w galerii wizerunku orła białego z motywem fallicznym (tj. czynu z art. 137 §1 kk), czy doszło do obrazy uczuć religijnych poprzez wystawienie w tym samym miejscu i w tym samym czasie obrazu z wizerunkiem nagiej, ukrzyżowanej kobiety z motywami fallicznymi (tj. czynu z art. 196 kk) oraz czy Dyrektor MOK w Olsztynie nie dopełnił obowiązków służbowych, nie podejmując działań zmierzających do usunięcia z galerii obrazów obrażających uczucia religijne i znieważających godło (tj. czynu z art. 231 §1 kk).

Prokurator uzasadnił tę decyzję wystąpieniem długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej kontynuowanie postępowania w postaci oczekiwania na przesłuchanie w charakterze świadka współautora jednego z obrazów - Wojciecha K., który na stałe mieszka w Brazylii. Prokurator wskazał, że na obecnym etapie czynności tej nie da się wykonać z uwagi na panującą w Brazylii epidemię koronawirusa. Nie jest możliwe także ustalenie terminu wykonania tej czynności.

Postanowienie prokuratora zostało zaskarżone przez pokrzywdzonego Jarosława B., w którego ocenie zawieszenie śledztwa jest nieuzasadnione. Zdaniem skarżącego okoliczność wskazana w uzasadnieniu postanowienia prokuratora jedynie utrudnia, a nie uniemożliwia prowadzenie śledztwa.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 27 października 2020 r. uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę prokuratorowi do dalszego prowadzenia wobec niestwierdzenia podstaw prawnych uzasadniających zawieszenie postępowania przygotowawczego.

W ocenie Sądu wskazaną przez prokuratora okoliczność nie sposób uznać za długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą kontynuowanie postępowania. Sąd zwrócił uwagę, że na obecnym etapie śledztwa wykonano już wszystkie możliwe czynności dowodowe, poza przesłuchaniem Wojciecha K. Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy wskazuje, że Wojciech K. wraz z Janem S. był autorem obrazu, którego dotyczy drugi z czynów objętych śledztwem. Natomiast obraz, którego dotyczy pierwszy z czynów objętych śledztwem był dziełem wspólnym większej liczby autorów, powstałym w trakcie warsztatów dostępnych dla każdego i nie jest możliwe ustalenie jego autorów. Dlatego w ocenie Sądu przesłuchanie Wojciecha K. nie przyczyni się do ustalenia istotnych okoliczności sprawy, choć niewątpliwie jego zeznania mogą pozwolić na ustalenie zamiaru z jakim on sam działał i oceny jego działania. Niemniej jednak ma to odniesienie jedynie do jednego z czynów objętych prokuratorskim postępowaniem.

Sąd podkreślił, że śledztwo prowadzone jest w kierunku popełnienia trzech czynów zabronionych i możliwe jest dalsze jego prowadzenie w odniesieniu co do dwóch pozostałych czynów i ewentualnie współautora obrazu z czynu drugiego. Ponadto, w ocenie Sądu, mając na uwadze na jakim etapie znajduje się postępowanie, w chwili obecnej należałoby dokonać oceny całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego i rozważyć podjęcie decyzji merytorycznej, ponieważ poza przesłuchaniem Wojciecha K. w sprawie wykonano już wszystkie czynności, także te wskazane w zażaleniu przez skarżącego.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 28 października 2020 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.