Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Nie będzie postępowania wobec małoletniej uczestniczki demonstracji w Olsztynie
Nie będzie postępowania wobec małoletniej uczestniczki demonstracji w Olsztynie PDF Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 4 listopada 2020 r. odmówił wszczęcia postępowania wobec nastolatki
uczestniczącej w jednym z protestów w Olsztynie. Decyzja w tej sprawie nie jest prawomocna.

W dniu 30 października 2020 r. Komenda Miejska Policji w Olsztynie skierowała do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Olsztynie dokumentację dotyczącą 14-letniej mieszkanki Olsztyna, która według policji miała być zagrożona demoralizacją.

W przesłanych do Sądu materiałach policji znalazła się m. in. sporządzona przez funkcjonariusza notatka urzędowa dotycząca interwencji podczas jednego z protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów aborcyjnych, który odbył się w dniu 26 października 2020 r. na terenie Olsztyna. Według policji było to nielegalne zgromadzenie. Policja, która patrolowała miejsce tego protestu, zarzuciła 14-letniej dziewczynie, że idąc na czele dużej grupy ludzi i niosąc transparent, miała wykrzykiwać wulgarne hasła oraz wprowadzić protestujących na jezdnię na placu Ofiar Katynia. Oprócz tego nieletnia miała także nie stosować się do obowiązku zakrywania ust i nosa.

Sąd w pierwszej kolejności ustalił, że 14-latka nie była wcześniej notowana w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie jako nieletni sprawca czynów karalnych. Natomiast już w dniu 4 listopada 2020 r. zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wobec nastolatki z uwagi na brak podstaw do jego wszczęcia.

Z uwagi na to, że postanowienie zapadło na posiedzeniu niejawnym - bez udziału stron - uzasadnienie orzeczenia Sądu może być sporządzone tylko na wniosek stron. Strony mają na to 7 dni. Do tej chwili takie wnioski jeszcze nie wpłynęły.

Jednocześnie informuję, że na postanowienie w powyższej sprawie służy zażalenie.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 4 listopada 2020 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.