Strona główna
Petycja w sprawie rozdystrybuowania materiałów z audycjami wideo dotyczącymi alienacji rodzicielskiej PDF Drukuj artykuł

 

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie Zarządzeniem z dnia 23 listopada 2020 r. zarządziła łączne rozpoznanie petycji, które wpłynęły drogą elektroniczną do Sądu Okręgowego w Olsztynie od dnia 17 listopada 2020 r. jako petycji wielokrotnej.

Ogłasza się czas oczekiwania na dalsze petycje w przedmiotowej sprawie do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

PETYCJA

ODPOWIEDŹ


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.