Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Areszt wobec podejrzanego o wyłudzanie pieniędzy z kont zamożnych osób
Areszt wobec podejrzanego o wyłudzanie pieniędzy z kont zamożnych osób PDF Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 27 listopada 2020 r. zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec Tomasza S. podejrzanego o udział w grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy z kont zamożnych klientów banków.

W dniu 25 listopada 2020 r. do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął wniosek Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie o utrzymanie i dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania wobec Tomasza S. podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy z kont zamożnych klientów banku. Do zdarzeń tych miało dojść w latach 2014 - 2017 na terenie Polski i Hiszpanii. Przestępstwa miały polegać m. in. na pozyskiwaniu z systemu informatycznego objętych tajemnicą bankową danych zamożnych klientów banków, podrabianiu ich dowodów osobistych, a następnie posługiwaniu się podrobionymi dowodami w celu wyłudzenia wysokich sum pieniędzy poprzez zlecanie dyspozycji na kontach klientów Banków oraz dokonywanie przelewów zgromadzonych na tych kontach środków pieniężnych na inne rachunki bankowe, w tym specjalnie założone w tym celu rachunki w innych placówkach bankowych.

Z uwagi na fakt, że Tomasz S. ukrywał się przed organami ścigania, już w dniu 16 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie i wydał za nim list gończy. Następnie zarządzono wobec Tomasza S. międzynarodowe poszukiwania europejskim nakazem aresztowania (ENA). W dniu 20 listopada 2020 r. Tomasz S. został zatrzymany na terenie kraju, a prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Olsztynie z wnioskiem o utrzymanie i dalsze stosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.

W dniu 27 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie przychylił się do wniosku prokuratora, utrzymując w mocy i stosując wobec Tomasza S. tymczasowe aresztowanie na okres dalszych trzech miesięcy.

Sąd w uzasadnieniu tej decyzji wskazał, że zebrany w sprawie materiał dowodowy w dużym stopniu uprawdopodabnia popełnienie przez Tomasza S. zarzucanych mu przestępstw. Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są surową karą. Dlatego, w ocenie Sądu, rodzi to realną obawę, że Tomasz S. (nieprzyznający się do popełnienia zarzucanych przestępstw), pozostając na wolności mógłby w bezprawny sposób utrudniać postępowanie, a w szczególności, mógłby podjąć próbę ucieczki z kraju i ukrywania się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 1 grudnia 2020 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.