Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Areszt wobec mężczyzny podejrzanego o próbę zabójstwa przy użyciu broni palnej
Areszt wobec mężczyzny podejrzanego o próbę zabójstwa przy użyciu broni palnej PDF Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim w dniu 3 grudnia 2020 r. zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec Roberta Z. podejrzanego m. in. o próbę zabójstwa dwóch osób przy użyciu broni palnej.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim wystąpił do miejscowego Sądu z wnioskiem o zastosowanie na okres trzech miesięcy tymczasowego aresztowania wobec Roberta Z. podejrzanego m. in. o usiłowanie dokonania zabójstwa dwóch osób przy użyciu broni palnej. Do przestępstwa tego miało dojść w dniu 30 listopada 2020 r. na terenie jednej z posesji w gminie Lubomino. Według ustaleń prokuratora Robert Z. oddał w kierunku Ryszarda B. i Ewy Z. kilka strzałów z pistoletu, czym spowodował u wymienionego mężczyzny ranę postrzałową lewej ręki.

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim w dniu 3 grudnia 2020 r. przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec Roberta Z. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sąd w uzasadnieniu tej decyzji wskazał, że zebrany dotychczas w tej sprawie materiał dowodowy w wysokim stopniu uprawdopodabnia, że Robert Z. dopuścił się popełnienia zarzucanych mu czynów. Dlatego za zastosowaniem wobec niego tymczasowego aresztowania przemawia przede wszystkim grożąca mu surowa kara. W ocenie Sądu, istnieje również realna obawa, że podejrzany przebywając na wolności mógłby podjąć próby ukrywania się oraz nakłaniania innych osób do składania fałszywych wyjaśnień lub zeznań, utrudniając w ten sposób prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 3 grudnia 2020 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.