Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynków Sądu Rejonowego w Bartoszycach przy ul. Warszawskiej 3 i 7
Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynków Sądu Rejonowego w Bartoszycach przy ul. Warszawskiej 3 i 7 PDF Drukuj artykuł

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Załącznik nr 5 - wykaz usług

Załącznik nr 6 - wykaz osób – Część A (w zakresie warunków udziału w postępowaniu)

Załącznik nr 7 - „Instrukcja użytkownika Wykonawcy SMARTPZP”

Załącznik nr 8 - wykaz osób – Część B (w zakresie kryteriów oceny ofert)

Załącznik nr 2, 3, 9, 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ - DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Załącznik nr 11 do SIWZ - INFORMACJE DODATKOWE

Załącznik nr 11 do SIWZ - PROJEKT BUD. BUDOWLANY I

Załącznik nr 11 do SIWZ - PROJEKT BUD. BUDOWLANY II

Załącznik nr 11 do SIWZ - PROJEKT BUD. ELEKTRYCZNY

Załącznik nr 11 do SIWZ - PROJEKT BUD. SANITARNY

Załącznik nr 11 do SIWZ - PROJEKT BUD. TELETECHNICZNY

Załącznik nr 11 do SIWZ - PROJEKT WYK. BUDOWLANY I

Załącznik nr 11 do SIWZ - PROJEKT WYK. BUDOWLANY II

Załącznik nr 11 do SIWZ - PROJEKT WYK. ELEKTRYCZNY

Załącznik nr 11 do SIWZ - PROJEKT WYK. SANITARNY

Załącznik nr 11 do SIWZ - PROJEKT WYK. TELETECHNICZNY I

Załącznik nr 11 do SIWZ - PROJEKT WYK. TELETECHNICZNY II

Załącznik nr 11 do SIWZ - PROJEKT WYK. TELETECHNICZNY III

Załącznik nr 11 do SIWZ - STWiOR

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (...)

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie z wyboru oferty najkorzystaniejszej

Karty indywidualnej oceny ofert

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.