Strona główna
Petycja w sprawie podjęcia niezbędnych działań konsultacyjnych i szkoleniowych sędziów rodzinnych poprzez omówienie zjawiska alienacji i dyskryminacji jednego z rodziców PDF Drukuj artykuł

 

W dniu 7 stycznia 2021 r. do Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynęła petycja w sprawie podjęcia niezbędnych działań konsultacyjnych i szkoleniowych sędziów rodzinnych poprzez omówienie zjawiska alienacji i dyskryminacji jednego z rodziców, której elektroniczne odwzorowanie znajduje się poniżej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 870), przedmiotowa petycja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia, tj. do dnia 7 kwietnia 2021 r.

 

PETYCJA

ODPOWIEDŹ NA PETYCJE


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.