Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Zapadł wyrok wobec policyjnego wykładowcy WSPol w Szczytnie
Zapadł wyrok wobec policyjnego wykładowcy WSPol w Szczytnie PDF Drukuj artykuł


Sad Rejonowy w Szczytnie wyrokiem z dnia 26 stycznia 2021 r. umorzył warunkowo postępowanie karne wobec Macieja W., funkcjonariusza policji oskarżonego o nieumyślne postrzelenie podczas zajęć dwojga słuchaczy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie w dniu 23 czerwca 2020 r. przesłał do Sądu Rejonowego w Szczytnie akt oskarżenia przeciwko Maciejowi W., funkcjonariuszowi policji oskarżonemu o nieumyślne postrzelenie dwojga słuchaczy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (tj. o czyn z art. 231§1kk w zb. z art. 157§1 i 3 kk w zb. z art. 160§ 1i 3 kk).

Chodzi o zdarzenie, do którego miało dojść w dniu 20 maja 2019 r. na strzelnicy WSPol w Szczytnie. Tego dnia Maciej W., jako instruktor szkolenia odpowiedzialny za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy krytej, prowadził zajęcia strzeleckie z funkcjonariuszami kursu podstawowego. Według ustaleń prokuratora oskarżony nie dopełnił wówczas swoich obowiązków, ponieważ wbrew przepisom posługiwał się podczas zajęć naładowaną bronią palną z podłączonym magazynkiem i ostrą amunicją. Nadto, oddał strzał w kierunku dziewiętnastoosobowej grupy uczestników zajęć, raniąc nieumyślnie dwoje z nich – kobietę w biodro, a mężczyznę w brzuch. Tych dwoje kursantów na skutek postrzału doznało obrażeń naruszających czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. W ocenie prokuratora Maciej W. swoim zachowaniem także nieumyślnie naraził jedną z kursantek na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Maciej W. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym.

W dniu 26 stycznia 2021 r. przed Sądem Rejonowym w Szczytnie odbyło się posiedzenie przygotowawcze w powyższej sprawie, podczas którego obrońca Macieja W. wniósł o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu rozważenia warunkowego umorzenia postępowania na okres 1 roku tytułem próby. Do tego wniosku przychylił się pełnomocnik dwojga oskarżycieli posiłkowych, a także prokurator, wnosząc jednak, aby okres próby określić na 2 lata.

W związku z powyższym jeszcze w tym samym dniu Sąd Rejonowy w Szczytnie ogłosił wyrok w tej sprawie. Sąd uznał Macieja W. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu (z tym ustaleniem, że z opisu czynu wyeliminował działanie na szkodę pozostałych 17 uczestników zajęć) i warunkowo umorzył wobec niego postępowanie karne na okres 1 roku tytułem próby. W tym samym wyroku Sąd orzekł wobec oskarżonego obowiązek zapłaty na rzecz dwojga oskarżycieli posiłkowych, czyli pokrzywdzonych po 10 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jak również po 3 tys. zł tytułem poniesionych przez nich wydatków postępowania. Ponadto, od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa zostały zasądzone koszty postępowania w tej sprawie.

Sąd podając ustne motywy wyroku podkreślił, że ani prokurator, ani pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych nie sprzeciwili się wnioskowi obrońcy o warunkowe umorzenie postępowania przeciwko Maciejowi W. Sąd zwrócił także uwagę, że oskarżony nie był wcześniej karany, miał pozytywną opinię służbową i pojednał się z pokrzywdzonymi. Sąd wskazał przy tym, że zadośćuczynienie na rzecz oskarżycieli posiłkowych zostało orzeczone zgodnie z ustaleniami ugody zawartej w mediacji. Ponadto, 17 pokrzywdzonych uczestników zajęć strzeleckich cofnęło wniosek o ściganie oskarżonego.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 29 stycznia 2021 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.