Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie wystawy w Galerii Dobro uchylone
Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie wystawy w Galerii Dobro uchylone PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 15 lutego 2021 r. uwzględnił zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa dotyczącego m. in. publicznego znieważenia godła państwowego.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w dniu 10 listopada 2020 r. umorzył śledztwo w sprawie, w której badane były trzy wątki: czy w bliżej nieustalonym czasie, nie wcześniej niż 5 października 2018 r., w Galerii Dobro Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie doszło do znieważenia godła Rzeczpospolitej Polskiej poprzez namalowanie na obrazie wystawionym w galerii wizerunku orła białego z motywem fallicznym (tj. czynu z art. 137 §1 kk), czy doszło do obrazy uczuć religijnych poprzez wystawienie w tym samym miejscu i w tym samym czasie obrazu z wizerunkiem nagiej, ukrzyżowanej kobiety z motywami fallicznymi (tj. czynu z art. 196 kk) oraz czy Dyrektor MOK w Olsztynie nie dopełnił obowiązków służbowych, nie podejmując działań zmierzających do usunięcia z galerii obrazów obrażających uczucia religijne i znieważających godło (tj. czynu z art. 231 §1 kk).

W ocenie prokuratora, w odniesieniu do pierwszego z wyżej wymienionych czynów brak było danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełniania, natomiast dwa pozostałe czyny nie zawierały znamion przestępstwa.

Postanowienie prokuratora zostało zaskarżone przez troje pokrzywdzonych. Ich zdaniem umorzenie postępowania było nieuzasadnione, dlatego wnieśli oni o uchylenie tej decyzji i przekazanie sprawy prokuraturze w celu dalszego prowadzenie śledztwa.

Prokurator, przekazując zażalenie do rozpoznania tutejszemu sądowi, wniósł o jego nieuwzględnienie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 15 lutego 2021 r. uwzględnił zażalenie pokrzywdzonych i uchylił zaskarżone postanowienie.

Sąd Okręgowy po dokonaniu analizy akt postępowania, jak również samego postanowienia o umorzeniu śledztwa i wniesionego zażalenia doszedł do wniosku, że decyzja o umorzeniu śledztwa w powyższej sprawie jest przedwczesna i została podjęta bez kompleksowego rozważenia wszystkich okoliczności sprawy. Zdaniem sądu, uzupełnienia wymaga opinia biegłego z zakresu kulturoznawstwa. W szczególności chodzi o wyjaśnienie, czy na jednym z obrazów (przedstawiającym krzyż z wizerunkiem nagiej kobiety, co kwestionują autorzy tego dzieła) zostały uwidocznione symbole religijne oraz treści poniżające lub obelżywe dla uczuć religijnych, jak również opinię, czy obraz ten może obrażać uczucia religijne przeciętnej, niewyrobionej szczególnie w odbiorze sztuki osoby go oglądającej.

Zasadą jest, że wskazania sądu w zakresie czynności jakie dodatkowo należałoby podjąć w postępowaniu karnym są dla prowadzącego śledztwo prokuratora wiążące. Jeżeli po ich wykonaniu prokurator nadal nie znajdzie podstaw do postawienia komukolwiek zarzutów i wniesienia aktu oskarżenia, wyda ponownie postanowienie o umorzeniu śledztwa.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 16 lutego 2021 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.