Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd zajmie się wnioskiem o nakazanie dopuszczenia sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania
Sąd zajmie się wnioskiem o nakazanie dopuszczenia sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania PDF Drukuj artykuł


D
o Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął wniosek o zabezpieczenie roszczenia Pawła Juszczyszyna poprzez nakazanie dopuszczenia go do wykonywania funkcji orzeczniczych.

Pełnomocnik Pawła Juszczyszyna w dniu 17 marca 2021 r. złożył do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o zabezpieczenie roszczenia Pawła Juszczyszyna przed wytoczeniem powództwa. To roszczenie ma dotyczyć m. in. ustalenia, że Pawłowi Juszczyszynowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki służbowe wynikające z powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie, a tzw. uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2020 r. wydana w sprawie o sygn. akt: II DO 1/20 pozostaje bez wpływu na prawa i obowiązki służbowe Pawła Juszczyszyna wynikające z zajmowanego stanowiska sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie.

W związku z powyższym pełnomocnik w piśmie skierowanym do Sądu w pierwszej kolejności wniósł o nakazanie Sądowi Rejonowemu w Olsztynie, w tym w szczególności Prezesowi Sądu Rejonowego w Olsztynie, dopuszczenia Pawła Juszczyszyna do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych przysługujących Pawłowi Juszczyszynowi z tytułu pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie, w szczególności do wykonywania funkcji orzeczniczych sędziego.

Pełnomocnik uprawnionego wniósł jednocześnie o wystąpienie przez tutejszy Sąd do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu. W jego ocenie, wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, w szczególności wzgląd na społeczne postrzeganie sądu jako organu bezstronnego.

W dniu 18 marca 2021 r. wniosek dotyczący Pawła Juszczyszyna wpłynął do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Olsztynie. W tym samym dniu sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt IV Po 7/21 i skierowana do losowania. 

Wyłoniony w wyniku losowania sędzia sprawozdawca w dniu 19 marca 2021 r. wydała zarządzenie, aby akta sprawy przedstawić Sądowi Okręgowemu w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w celu przekazania tej sprawy innemu sądowi równorzędnemu. Jako podstawę tej decyzji sędzia wskazała art. 442pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego. W związku z tym należy spodziewać się, że na początku przyszłego tygodnia akta tej sprawy zostaną przekazane Sądowi Okręgowemu.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 19 marca 2021 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.