Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Zapadł wyrok wobec mężczyzny oskarżonego o nękanie i zastrzelenie byłej partnerki
Zapadł wyrok wobec mężczyzny oskarżonego o nękanie i zastrzelenie byłej partnerki PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 19 kwietnia 2021 r. skazał na karę dożywotniego pozbawienia wolności Cezarego F. oskarżonego o uporczywe nękanie i zabójstwo mieszkanki Mrągowa. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Prokuratura Rejonowa w Mrągowie w dniu 20 sierpnia 2020 r. przesłała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Cezaremu F. oskarżonemu o popełnienie pięciu przestępstw, w tym zbrodni zabójstwa.

W pierwszym, najcięższym zarzucie Cezary F. został oskarżony o to, że w dniu 13 września 2018 r. w mieszkaniu na osiedlu Mazurskim w Mrągowie dokonał zabójstwa swojej znajomej Barbary R. Według ustaleń prokuratora oskarżony miał dokonać tej zbrodni za pomocą broni palnej, powodując u pokrzywdzonej osiem ran postrzałowych, w tym rany postrzałowe klatki piersiowej uszkadzające serce i oba płuca, które były przyczyną nagłej, gwałtownej śmierci Barbary R.

Dwa kolejne zarzuty dotyczą posiadania bez wymaganego zezwolenia broni palnej w postaci pistoletu Browning HP oraz amunicji, a także używania w sposób uporczywy, bez wymaganego pozwolenia, radiotelefonu pracującego w dwóch zakresach częstotliwości, w tym w zakresie częstotliwości zastrzeżonej dla policji.

W czwartym zarzucie Cezary F. został oskarżony o to, że w okresie od 1 lipca do 13 września 2018 r. miał uporczywie nękać Barbarę R., telefonując do niej z dużą częstotliwością i wysyłając wiadomości tekstowe. Według prokuratora oskarżony miał również obserwować pokrzywdzoną w miejscu zamieszkania i na działce rekreacyjnej, niepokoić stukaniem w okno lub barierkę balkonu, śledzić ją (także przy użyciu urządzeń lokalizacyjnych, które zainstalował w samochodzie Barbary R). oraz grozić pozbawieniem życia.

Ostatni zarzut dotyczył kierowania pod adresem Barbary R. oraz jej dwóch synów gróźb pozbawienia życia.

Proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 7 stycznia 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Cezary F. przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów i złożył krótkie wyjaśnienia. Sąd w tym dniu przesłuchał także siedmiu świadków, w tym obu synów pokrzywdzonej, którzy występują w tej sprawie w charakterze oskarżycieli posiłkowych.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 19 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał Cezarego F. za winnego wszystkich zarzucanych mu przestępstw i skazał go za to na karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności. Dodatkowo orzeczono wobec oskarżonego zakaz zbliżania się do oskarżycieli posiłkowych na odległość mniejszą niż 100 metrów oraz zakaz kontaktowania z synami pokrzywdzonej bez ich zgody na okres 5 lat. Okres ten rozpocznie bieg dopiero z chwilą ewentualnego opuszczenia przez oskarżonego zakładu karnego.

Sąd ustalił, że Cezary F. przed zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem mieszkał w jednym z bloków na Osiedlu Mazurskim w Mrągowie. Na tym samym osiedlu mieszkała również Barbara R., która od około 2015 roku spotykała się z oskarżonym. Z akt sprawy wynika, że z biegiem czasu Cezary F. zaczął wykazywać nieustanną zaborczość i chorobliwą, bezpodstawną zazdrość wobec swojej partnerki. Z tego powodu latem 2018 roku kobieta postanowiła zakończyć ten związek i zerwać kontakty z oskarżonym. Cezary F., nie mogąc pogodzić się z decyzją o rozstaniu podjętą przez Barbarę R., zaczął ją uporczywie nękać. Nachodził ją w miejscu zamieszkania (m.in. podchodził z psem pod balkon pokrzywdzonej, uderzał kijem w barierkę i wyzywał pokrzywdzoną), pracy oraz na działce rekreacyjnej, jak również nieustannie wydzwaniał do niej z różnych numerów telefonicznych. Barbara R. w związku z takim zachowaniem oskarżonego kilkakrotnie wzywała policję, ten jednak, używając nielegalnie urządzenia radiowego pracującego w zakresie częstotliwości zastrzeżonej dla Policji, skutecznie unikał kontaktu z organami ścigania. Jednocześnie, choć wiedział, że jest w zainteresowaniu Policji, nie zaprzestawał nękania byłej partnerki. Zamiast tego zaczął dodatkowo grozić śmiercią Barbarze R. oraz jej dwóm synom, a feralnego dnia, tj. późnym wieczorem 12 września 2018 r., po wybiciu balkonowej szyby wszedł do mieszkania Barbary R., a następnie z zimną krwią zastrzelił, samotnie mieszkającą, leżącą już w łóżku kobietę.

Sąd wymierzając oskarżonemu karę dożywotniego pozbawienia wolności miał na uwadze, że zabójstwo, którego dopuścił się oskarżony jest w najwyższym stopniu szkodliwe społecznie. Przy wymiarze kar jednostkowych i kary łącznej Sąd zwrócił uwagę, że oskarżony zaplanował i metodycznie dążył do realizacji planu zabicia pokrzywdzonej. Jest on osobą zuchwałą, agresywną. Oskarżony nie przyjmuje do wiadomości odmowy spełnienia jego oczekiwań, a jeśli z taką odmową się spotka ma skłonności do prześladowania i dręczenia psychicznego i fizycznego swojej ofiary. Sąd nie dał wiary słowom skruchy, które oskarżony wygłosił podczas procesu, bowiem całą swoją postawą i wypowiadanymi stwierdzeniami w toku postępowania sądowego przeczył, że skrucha może być szczera.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 19 kwietnia 2021 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.