Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów - II etap
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów - II etap PDF Drukuj artykuł

Olsztyn, 20 kwietnia 2021 r.

K-1100-7/21 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu
na stanowisko kierownika II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

Sądu Okręgowego w Olsztynie

z siedzibą w Mrągowie

Na podst. § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowisko kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 367) komisja konkursowa zawiadamia, że do II etapu konkursu na stanowisko kierownika II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Olsztynie z siedzibą w Mrągowie zakwalifikowali się następujący kandydaci: 

  1. Kusek-Wiśniewska Joanna
  2. Ożarowska Patrycja
  3. Piskorz-Regin Emilia
  4. Sobotka Aleksandra
  5. Tarasewicz Aleksandra

II etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 11 maja 2021 r. godz. 9.00 w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44A, w sali nr 503.

 

Kandydaci powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Kandydaci, z uwagi na panującą pandemię, zobowiązani są, na terenie budynku sądu, do zakrywania ust i nosa oraz zachowywania dystansu od innych osób.

                                   Komisja konkursowa


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.