Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Wpłynął wniosek o egzekucję postanowienia wydanego w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna
Wpłynął wniosek o egzekucję postanowienia wydanego w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna PDF Drukuj artykuł


Do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął wniosek pełnomocnika sędziego Pawła Juszczyszyna o wszczęcie egzekucji postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy dotyczącego dopuszczenia sędziego Juszczyszyna do orzekania.

W dniu 26 kwietnia 2021 r. do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął wniosek pełnomocnika wierzyciela Pawła Juszczyszyna o wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych. Pełnomocnik wierzyciela w pierwszej kolejności wniósł o wyznaczenie – na podstawie art. 1050 §1 kodeksu postępowania cywilnego – Sądowi Rejonowemu w Olsztynie terminu jednego dnia roboczego na wykonanie czynności wskazanych w postanowieniu Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o obowiązku dopuszczenia sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania oraz o zagrożenie Prezesowi Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciejowi Nawackiemu grzywną w wysokości 15 tys. zł na wypadek, gdyby Sąd Rejonowy w Olsztynie nie wykonał wskazanego wyżej postanowienia w wyznaczonym terminie. Ponadto, pełnomocnik wierzyciela wniósł o nałożenie na Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego grzywny w kwocie 15 tys. zł, z jednoczesną zamianą grzywny na areszt na wypadek niezapłacenia grzywny, w związku z jego działaniem wbrew określonemu w postanowieniu sądu w Bydgoszczy obowiązkowi dopuszczenia sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania.

Przewodniczący IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Rejonowym w Olsztynie w dniu 26 kwietnia 2021 r. wydał zarządzenie o zarejestrowaniu powyższego wniosku do repertorium Po i skierowaniu sprawy do losowania. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV Po 11/21.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 26 kwietnia 2021 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.