Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Rozeznanie rynku Oszacowanie kosztów realizacji zmówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujacych
Oszacowanie kosztów realizacji zmówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujacych PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie, jako Zamawiający planuje udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących do Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz podległych sądów funkcjonalnych, zgodnie z załączonymi dokumentami.

  1. W celu oszacowania kosztów realizacji zamówienia, odpowiednio w danej części, Zamawiający zaprasza Wykonawcę do przedstawienia, kalkulacji kosztów zawierającej ceny netto i brutto w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie lub wybrane przez siebie części zamówienia.
  3. Zamawiający prosi o przesłanie kalkulacji kosztów realizacji zamówienia, na formularzu wyceny stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia oraz na formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 5-7 do niniejszego zaproszenia (odpowiednio dla danej części), w terminie do 7 maja 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  4. Sąd Okręgowy w Olsztynie informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.
  5. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) i ma wyłącznie na celu rozeznanie rynku wśród firm działających w branży materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym udzieleniem zamówienia publicznego.

Załączniki:

Zaproszenie do wyceny szacunkowej

Załącznik nr 1: opis przedmiotu zamówienia - część 1

Załącznik nr 2: opis przedmiotu zamówienia - część 2

Załącznik nr 3: opis przedmiotu zamówienia - część 3

Załącznik nr 4: formularz wyceny ofertowej

Załącznik nr 5: formularz asortymentowo-cenowy - część 1

Załącznik nr 6: formularz asortymentowo-cenowy - część 2

Załącznik nr 7: formularz asortymentowo-cenowy - część 3

Załącznik nr 8: istotne postanowienia umowy


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.