Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Wyniki Wyniki naboru na stanowisko kierowcy
Wyniki naboru na stanowisko kierowcy PDF Drukuj artykuł

Olsztyn, 29 kwietnia 2021 r.

K-1100-5/21

 

Wyniki

dot. naboru na stanowisko kierowcy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

 

 

Po przeprowadzeniu naboru na stanowisko kierowcy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w pełnym wymiarze czasu pracy do zatrudnienia wytypowany został Pan Michał Orzoł, który uzyskał z naboru najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie wyłoniono listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnia większej liczby osób lub rezygnacji kandydata.

Na liście umieszczeni zostali kandydaci, którzy w naborze uzyskali kolejne lokaty, a mianowicie:

  1. Pan Igor Wilk
  2. Pan Waldemar Borowski.

 

 

 

                           Rafał Turek

Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie

               


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.