Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd Okręgowy w Olsztynie udzielił zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna
Sąd Okręgowy w Olsztynie udzielił zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 10 maja 2021 r. udzielił zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna, wstrzymując tym samym skuteczność oraz wykonalność uchwały o zawieszeniu sędziego Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżeniu jego wynagrodzenia. Postanowienie Sądu w tej sprawie nie jest prawomocne, ale jest wykonalne.

W dniu 26 kwietnia 2021 r. do I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął wniosek pełnomocnika Pawła Juszczyszyna o wydanie zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna przed wytoczeniem powództwa. To roszczenie ma dotyczyć po pierwsze – ustalenia, że uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2020 r. nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego. Chodzi o uchwałę podjętą w przedmiocie zawieszenia sędziego Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżenia jego wynagrodzenia o 40 proc. na czas trwania zawieszenia. Po drugie – zaniechania naruszania dobrego imienia i godności Pawła Juszczyszyna i w tym celu nakazanie obowiązanemu (zdaniem wnioskodawcy są to reprezentujący Skarb Państwa Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego) usunięcia tej uchwały ze strony internetowej Sądu Najwyższego.

W związku z tym pełnomocnik Pawła Juszczyszyna wniósł do Sądu m. in. o wstrzymanie skuteczności i wykonalności wskazanej wyżej uchwały na czas trwania postępowania zainicjowanego pozwem złożonym przez Pawła Juszczyszyna po uzyskaniu tego zabezpieczenia.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w I Wydziale Cywilnym w dniu 10 maja 2021 r., w powiększonym – trzyosobowym składzie sędziów zawodowych, rozpoznał powyższy wniosek i w pierwszej kolejności stwierdził, że jednostką reprezentującą Skarb Państwa w tej sprawie jest Sąd Najwyższy w Warszawie, a nie – jak wskazał wnioskodawca – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Niemniej jednak Sąd Okręgowy w Olsztynie udzielił zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna, tym samym wstrzymując skuteczność i wykonalność uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia z 4 lutego 2020 r. na czas trwania postępowania zainicjowanego pozwem złożonym przez Pawła Juszczyszyna. Ponadto, Sąd nakazał obowiązanemu opatrzenie wskazanej wyżej uchwały, opublikowanej na stronie internetowej Sądu Najwyższego, informacją, że jej skuteczność i wykonalność zostały wstrzymane na czas trwania postępowania o ustalenie, że opisana uchwała nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego, przy czym oznaczenie to powinno zostać umieszczone na pierwszej stronie treści uchwały wskazanej pod sygnaturą II DO 1/20, czarną czcionką, nie mniejszą niż wielkość czcionki, której użyto do zapisania sentencji uchwały.

Powyższe postanowienie, choć nie jest prawomocne i służy na nie zażalenie, to jednak jest wykonalne. Z uwagi na to, że postanowienie to zostało wydane na posiedzeniu niejawnym uzasadnienie zawierające motywy tej decyzji zostanie sporządzone jedynie w przypadku zgłoszenia wniosku przez strony.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 11 maja 2021 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.