Strona główna Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza PDF Drukuj artykuł

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /SadOkregowyOlsztyn/skrytkaESP

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest:

     1. Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne http://epuap.gov.pl
     2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

    1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
    2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
    3. Akceptowalne formaty załączników to:
       - DOC, RTF
       - XLS
       - CSV
       - TXT
       - GIF, TIF, BMP, JPG
       - PDF
       - ZIP
    4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
    5. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

UWAGA !!!
Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Olsztynie:
1. dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 - t.j.)
2. nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.
W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.