Strona główna
Petycje 2019 PDF Drukuj artykuł

 

Petycja o udostępnienie wszystkim sędziom Sądu Okręgowego w Olsztynie treści uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2019 r. sygn. akt I CSK 242/18 oraz treści uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 r. sygn. akt III CSK 159

 

Petycja w sprawie rozdystrybuowania i zobowiązania do zapoznania się przez sędziów orzekających w sprawach rodzinnych, biegłych psychologów sądowych, specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i zawodowych kuratorów rodzinnych z materiałami z międzynarodowej konferencji nt. naprzemiennej opieki rodzicielskiej, która odbyła się 22 i 23 listopada 2018 r. w Strasburgu z 4 czerwca 2019 r. 

 

Petycja w sprawie udostępnienia regulaminu czytelni akt na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie z 28 marca 2019 r.

 

Zestawienie petycji rozpatrzonych w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w 2019 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.