Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze na umowę na czas określony w zastępstwie za nieobecnego w pracy pracownika - II etap
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze na umowę na czas określony w zastępstwie za nieobecnego w pracy pracownika - II etap PDF Drukuj artykuł

Olsztyn, 17 maja 2021 r.

K-1100-11/21

Z a w i a d o m i e n i e

 

dot. II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze na umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

W związku z ogłoszeniem Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2021 r. dotyczącym konkursu na stanowisko urzędnicze na umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, Komisja konkursowa zawiadamia, że po przeprowadzeniu w dniu 17 maja 2021 roku selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych ustaliła, że do II etapu – praktycznego sprawdzianu umiejętności – zakwalifikowani zostali następujący kandydaci:

  1. Baczewska Justyna
  2. Brzostowska Patrycja
  3. Kosakowska-Łukasiak Barbara
  4. Kowalska Małgorzata
  5. Płóciennik Paweł
  6. Wojnowski Daniel

II etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – odbędzie się w dniu
25 maja 2021 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie, przy ulicy Dąbrowszczaków 44A, sala 503 (V piętro) o godziny 9.00.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Kandydaci, z uwagi na panującą pandemię, zobowiązani są, na terenie budynku sądu, do zakrywania ust i nosa oraz zachowywania dystansu od innych osób.

                                                                                              Komisja konkursowa


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.