Petycja w sprawie rozdystrybuowania materiałów z międzynarodowej konferencji nt. naprzemiennej opieki rodzicielskiej, która odbyła się w Strasburgu w dniach 22 - 23 listopada 2018 r. PDF Drukuj artykuł

  

W dniu 22 marca 2021 r. do Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynęła petycja w sprawie rozdystrybuowania wśród sędziów z sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz zawodowych kuratorów rodzinnych materiałów z międzynarodowej konferencji nt. naprzemiennej opieki rodzicielskiej, która odbyła się w Strasburgu w dniach 22 - 23 listopada 2018 r., a które to materiały zostały opublikowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, której elektroniczne odwzorowanie znajduje się poniżej.

 

Jednocześnie informujemy, że petycja ta została uwzględniona a załączone do niej materiały zostały rozdystybuowane zgodnie z wnioskiem.

 

PETYCJA

ODPOWIEDŹ


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.