Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Wyniki Wyniki konkursu na stanowisko kierownika II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów z siedzibą w Mrągowie
Wyniki konkursu na stanowisko kierownika II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów z siedzibą w Mrągowie PDF Drukuj artykuł

Olsztyn, 25 maja 2021 r.

K-1100-7/21

Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie o wynikach konkursu
na stanowisko kierownika II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów
Sądu Okręgowego w Olsztynie z siedzibą w Mrągowie

 
W związku z ogłoszeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 12 marca 2021 r. nr K-1100-7/21 dotyczącym konkursu na stanowisko kierownika II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Olsztynie z siedzibą w Mrągowie zawiadamiam, że komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu, po przeprowadzeniu w dniu 24 maja 2021 r. III etapu ustaliła wyniki konkursu wskazując kandydata, który spełnił kryteria dotyczące uzyskania odpowiedniej liczby punktów z poszczególnych etapów konkursu, określone w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 367):

  1. Pani Aleksandra Tarasewicz.

W związku z powyższym Pani Aleksandra Tarasewicz została zakwalifikowana do zatrudnienia na wolne stanowisko kierownika II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Olsztynie z siedzibą w Mrągowie.

P R E Z E S

Sądu Okręgowego w Olsztynie

Danuta Hryniewicz  

 

Pokaż/ukryj stopkę artykułu.